Verzekeringsovereenkomst

Hoe komt een verzekering tot stand?
Wanneer een verzekering wordt aangegaan door beide partijen dient er een verzekeringsovereenkomst gesloten te worden. Dit gaat als volgt te werk:

• De verzekeringsnemer dient een aanvraag aan. Hierbij worden alle gegevens verstrekt die betrekking hebben op het afsluiten van een verzekering. In juridisch oogpunt word deze aanvraag gezien als een aanbod van de verzekeringsnemer naar de verzekeraar toe.

• De gegevens worden bij de betreffende verzekeraar ingediend. Bij acceptatie word het aanbod aanvaart  en is de overeenkomst door beide partijen tot stand gekomen.

• Vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen heeft de verzekeringsnemer vaak een bedenktijd van 14 dagen. De verzekeringsnemer kan dan binnen de gestelde termijn van 14 dagen zich nog ontbinden van de overeenkomst. De verzekeraar zal na deze gestelde termijn de overeenkomst laten bekrachtigen door de afgifte van een verzekeringpolis aan de verzekeringsnemer uit te reiken.

Mededelingplicht van de verzekeringsnemer
In het burgerlijke wetboek staat beschreven dat de verzekeringsnemer te allen tijde verplicht is om informatie te verstrekken wanneer de verzekeringsnemer hierom vraagt. De wet omschrijft dit als volgt:
De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen, naar hij weet of behoort te weten, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering wil sluiten, afhangt of kan afhangen.
Wanneer de verzekeraar informatie van de verzekeringsnemer wilt hoeft de verzekeringsnemer uitsluitend te antwoorden op de gestelde vragen. De verzekeringsnemer is niet verplicht om spontane mededelingen aan de verzekeraar te verstrekken.

Geef een reactie