Schadeverzekering

In de Nederlandse wetgeving worden verzekeringen onderverdeeld twee categorieën, sommenverzekeringen en schadeverzekeringen.

Een verzekering waarbij de het doel is het vermogen van de verzekeringsnemer te beschermen heet een schadeverzekering. Wanneer een vermogen beschadigd raakt, aangetast word of een schade veroorzaakt aan derde waarvoor de verzekeringsnemer wettelijke aansprakelijk is kan er aanspraak gemaakt worden op de verzekering. De meest voorkomende schadeverzekeringen zijn:
Autoverzekering
Zorgverzekering
Inboedelverzekering
Rechtbijstandverzekering
Opstalverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering

Einde van de looptijd bij een schadeverzekering

De contractduur van een verzekering voor consumenten is vastgelegd voor maximaal één jaar. Wanneer het jaar ten einde loopt dient de verzekering de verzekeringsnemer ruim van te voren een berichtgeving te geven over een eventuele verlenging. Sinds 1 januari 2010 is het niet meer mogelijk in Nederland om een contract met een stilzwijgende verlening aan te gaan. De opzegtermijn heeft in alle gevallen een maximum van één maand. Wanneer beide partijen een meerjarig contract wensen aan te gaan dan dient er opnieuw een dubbele handtekening van de consument verkregen te worden.

Geef een reactie