Wat is een verzekering?

Wat is een verzekering?
Een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een consument word een assurantie of verzekering genoemd. Wanneer men een verzekering afsluit zorgt hij ervoor dat er een risico gedekt word die de verzekeringsnemer zelf niet wil dragen. In het Burgerlijke Wetboek staat een verzekering als volgt beschreven:

Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering.

Deze beschrijving uit het burgerlijke wetboek geeft aan waar een overeenkomst aan moet voldoen om een verzekering te kunnen aanbieden. De overeenkomst moet de volgende punten aanbieden:
• De overeenkomst word altijd aangegaan door twee partijen, de verzekeraar en de verzekeringsnemer
• Tegen een premie die de verkeringsnemer betaald verbind de verzekeraar zich tot het doen van één of meerdere uitkeringen indien nodig
• Wanneer de overeenkomst gesloten word is er geen duidelijkheid over of er een uitkering wordt gedaan, wanneer er een uitkering plaatsvindt, welk bedrag er tot beschikking komt bij een uitkering en de tijdsduur van een uitbetaalde uitkering
• De overeenkomst bestaat te allen tijde uit een sommenverzekering of een schadeverzekering
Wanneer er een overeenkomst gesloten word tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar dient de verzekering een bedrag uit te keren wanneer er een verzekerde situatie of gebeurtenis zich voordoet. Hier tegenover dient de verzekeringsnemer maandelijks een premie te betalen. Een belangrijk element bij het afsluiten van een verzekering is dat er wettelijk voor beide partijen een onzekerheid dient te zijn. Deze wettelijke onzekerheid kan zoals de wet voorschrijft op diverse manieren tot stand komen.
• Er is geen enkele duidelijkheid welk bedrag er uitgekeerd wordt
• Er is geen enkele duidelijkheid over wanneer de uitkering wordt uitgekeerd.
• Er is geen enkele duidelijkheid over de looptijd van de premiebetaling

Geef een reactie