Sommenverzekering

Wanneer het onzeker verzekerde voorval zich voordoet bij de verzekeringnemer dient er een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd te worden. In deze gevallen word er gesproken over een sommenverzekering. Bij een sommenverzekeraar word er een overeenkomst aangegaan op het leven of de gezondheid van de verzekeringsnemer en eventueel diens gezin. Hierdoor zijn sommenverzekering vrijwel altijd levensverzekeringen. Uitzonderingen van de sommenverzekering zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een ongevallenverzekering.

Einde van de looptijd bij een levensverzekering
Het einde van de looptijd bij een levensverzekering is wanneer een uitkering aan de verzekeringsnemer is verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld bij overlijden zijn. Daarnaast heeft de consument altijd het recht de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Geef een reactie